Stichting Jongeren Ontmoeten Edith Stein Echt

De Stichting Jongeren Ontmoeten Edith Stein Echt (hierna JOES-Echt) heeft tot doel jongeren ook wérkelijk te laten ervaren wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog is gebeurd tijdens de Jodenvervolging, de wreedheid en de zinloosheid ervan te doorgronden en daaruit de moed te putten om het verhaal van Edith Stein en haar zes miljoen lotgenoten verder te vertellen.


De Stichting werd in juli 2017 opgericht. Aanleiding daartoe was de vraag waarom er destijds, precies 75 jaar later, zo weinig aandacht besteed werd aan de deportatie van de Heilige Edith Stein uit het klooster van de Karmelietessen aan de Bovenstestraat in Echt. Als je je realiseert dat de generatie die daarover nog kan vertellen bijna uitgestorven is, dan is het belangijk ervoor te zorgen dat de verhalen over de verschrikkingen van toen worden overgedragen en behouden blijven. Maar hoe betrek je de huidige generatie? Is die wel geïnteresseerd in die verhalen? En wat kunnen jongeren zélf doen om te blijven vertellen? 

Eind 2017 vertrok een groep van 15 leerlingen van het Connect College in Echt voor een vijfdaagse studiereis. Startpunt: het Klooster in Echt waar Edith Stein woonde. Einddoel: Auschwitz-Birkenau in Polen, waar Edith Stein in augustus 1942 samen met vele, vele duizenden anderen (waaronder haar zus Rosa Stein) werd vermoord. 

Van 28 oktober t/m 1 november 2019 kon een tweede groep leerlingen deze studiereis ondernemen.

Vanwege covid moest de beoogde reis in 2021 uitgesteld worden. Gelukkig konden we in november 2022 opnieuw met 15 jongeren naar Auschwitz reizen.